Pravljična soba je sestavni del mladinskega oddelka. Njeni obiskovalci so predvsem malčki, ki lahko tu pregledujejo slikanice kartonke in se igrajo z različnimi igračami in igrali.

V pravljični sobi se odvijajo pravljične urice, lutkovne predstave in razne delavnice za otroke. Knjižnica sodeluje z vrtcem, šolami, ostalimi izobraževalnimi ustanovami in raznimi društvi, s katerimi se dogovarjamo za organizirane obiske. Knjižničarka jim predstavi knjižnico, postavitev gradiva, delo knjižničarja, v pravljični sobi pa otrokom pove pravljico in na koncu se tam otroci lahko tudi poigrajo ali pa prelistajo kakšno knjigo.