CENIK STORITEV IN BLAGA ZA LETO 2023 – velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

 

BREZPLAČNA

UPORABA RAČUNALNIKOV IN DOSTOP DO INTERNETA

 

ČLANARINA

MLADINA DO 18. LETA BREZ ČLANARINE
NEZAPOSLENI (POTRDILO Z ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE) BREZ ČLANARINE
OSTALI (ZAPOSLENI, UPOKOJENCI, ŠTUDENTI, DIJAKI NAD 18. LET) 17,00 EUR
INVALIDI (INVALIDSKA KARTICA) 10,00 EUR
DRUŽINSKA IZKAZNICA (VEČ DRUŽINSKIH ČLANOV – VEČ ČLANSKIH IZKAZNIC Z ISTO ČLANSKO ŠTEVILKO) 22,00 EUR

               

IZKAZNICA

IZGUBLJENA ALI POŠKODOVANA 3,00 EUR

                                

REZERVACIJE – brezplačne 

ELEKTRONSKO OBVEŠČANJE BREZPLAČNO
TELEFONSKO OBVEŠČANJE 1,00 EUR
NEPREVZETE REZERVACIJE IN NAROČILA 1,00 EUR

 

PODALJŠANJE

1. PODALŠANJE  
–          VSE KNJIŽNIČNO GRADIVO BREZPLAČNO
2. PODALJŠANJE  
–          VSE KNJIŽNO GRADIVO 0,30 EUR
–          DVD 1,50 EUR
–          CD – PLOŠČE 0,30 EUR
–          CD – ROM 1,25 EUR
–          JEZIKOVNI TEČAJI 1,25 EUR
–          IGRAČE 0,65 EUR
–          BRALNIKI 0,65 EUR
–          VK 0,30 EUR
–          AV KASETE 0,30 EUR
PODALJŠANJE PO TELEFONU 0,50 EUR

 

ZAMUDNINA ZA KNJIŽNO GRADIVO/na dan

KNJIGE / NA ENOTO 0,30 EUR
REVIJE / NA ENOTO TEKOČEGA LETNIKA oz. STAR LETNIK 0,30 EUR

 

ZAMUDNINA ZA NEKNJIŽNO GRADIVO/na dan

DVD 1,50 EUR
CD – PLOŠČE 0,30 EUR
CD – ROM 0,30 EUR
IGRAČE 0,65 EUR
BRALNIKI 0,65 EUR
VK 0,30 EUR
AV KASETE 0,30 EUR

 

OPOMINI

1. OPOMIN 2,00 EUR
2. OPOMIN 2,50 EUR
3. OPOMIN (ZADNJI PRED TOŽBO) 3,00 EUR
IZTERJAVA NA DOMU DEJANSKI STROŠKI

 

ODŠKODNINE IN OSTALO

IZGUBLJENI oz. UNIČENO KNJIŽNIČNO GRADIVO TRŽNA CENA + OBDELAVA (4,00 EUR)
POŠKODOVANO GRADIVO OCENA SVETA KNJIŽICE KOČEVJE
FOTOKOPIRANJE ali RAČUNALNIŠKI IZPIS  
A4 – ENOSTRANSKO 0,15 EUR
A4 – DVOSTRANSKO 0,20 EUR
A3 – ENOSTRANSKO 0,30 EUR
A3 – DVOSTRANSKO 0,40 EUR
A4 – ENOSTRANSKO – BARVNO 0,50 EUR
A4 – DVOSTRANSKO – BARVNO 0,70 EUR
A3 – ENOSTRANSKO – BARVNO 1,00 EUR
A3 – ENOSTRANSKO – BARVNO 1,50 EUR
DARILNI BON 16,00 EUR
VREČKA 3,00 EUR
BROŠKA – BERI 10,00 EUR

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

KNJIGE 7,00 EUR
KNJIGE IZ KNJIŽNIC DOLENJSKEGA OBMOČJA – ŠTUDIJSKO GRADIVO BREZPLAČNO
FOTOKOPIJE ČLANKOV PO CENIKU DOBAVITELJA

Predsednica Sveta Knjižnice Kočevje

Dolores Brunec