Občina Kočevje
Vrtec Kočevje
OŠ Zbora odposlancev Kočevje
OŠ Ob Rinži
OŠ Stara Cerkev
OŠ Fara
Gimnazija in srednja šola Kočevje
ŠENT Kočevje Obiski skupine ŠENT v Knjižnici Kočevje
Želva  – Obiski skupine Želva v Knjižnici Kočevje
Adventisti Kočevje Šola boljšega življenja
Dom starejših občanov Kočevje 
Društvo za osteoporozo kočevsko-ribniške regije 
Ljudska univerza Kočevje 
Podjetniški inkubator Kočevje 
 Glasbena šola Kočevje
Pokrajinski muzej Kočevje