Ob prekoračenju roka izposoje se vam beleži zamudnina za vsak dan zamude za tiste dneve, ko knjižnica obratuje in za vsak izvod gradiva v višini zneska, ki ga določa cenik storitev.

Kot je navedeno v Poslovniku naše knjižnice, se 1. opomin pošlje 30 dni po poteku izposojevalnega roka za knjižno gradivo in 15 dni za neknjižno gradivo. 2. in 3. opomin se pošljeta v razmaku 30 dni oziroma 15 dni. Za izterjavo dolgov lahko direktor knjižnice pooblasti fizično ali pravno osebo, ki je pooblaščena za vodenje izvršbe. Cene opominov se seštevajo.

ZAMUDNINE

ZAMUDNINA ZA KNJIŽNO GRADIVO/na dan

KNJIGE / NA ENOTO 0,20 EUR
REVIJE / NA ENOTO TEKOČEGA LETNIKA oz. STAR LETNIK 0,20 EUR

 

ZAMUDNINA ZA NEKNJIŽNO GRADIVO/na dan

DVD 1,50 EUR
CD – PLOŠČE 0,20 EUR
CD – ROM 0,20 EUR
IGRAČE 0,65 EUR
BRALNIKI 0,65 EUR
VK 0,20 EUR
AV KASETE 0,20 EUR

 

OPOMINI

1. OPOMIN 2,00 EUR
2. OPOMIN 2,50 EUR
3. OPOMIN (ZADNJI PRED TOŽBO) 3,00 EUR
IZTERJAVA NA DOMU DEJANSKI STROŠKI