ŠENT Kočevje Obiski skupine ŠENT v Knjižnici Kočevje
Želva  – Obiski skupine Želva v Knjižnici Kočevje
Adventisti Kočevje Šola boljšega življenja
Dom starejših občanov Kočevje 
Društvo za osteoporozo kočevsko-ribniške regije 
Ljudska univerza Kočevje 
Podjetniški inkubator Kočevje