V duhu pariških olimpijskih iger, na katerih je Leon Štukelj pred 100 leti osvojil prvo slovensko zlato olimpijsko medaljo, letošnjo akcijo zbiranja spominov posvečamo ŠPORTU OZ. TELOVADBI.

Začetek organiziranega športnega udejstvovanja v 2. polovici 19. stoletja na Slovenskem je bil tesno povezan z družbenimi razmerami v Avstro-Ogrski ter z liberalno in klerikalno razdelitvijo v slovenski politiki in kulturi. Obdobje do druge svetovne vojne sta tako najbolj zaznamovala telovadno društvo Sokol in telesnovzgojna organizacija Orel. Po drugi svetovni vojni pa je fizkultura, še vedno tesno povezana z družbeno-političnimi idejami in vrednotami, stremela k vsestranskosti in množičnosti.

V Kočevju je leto 2024 posvečeno športu pod sloganom »Kočevje miga!«. Šport ima pri nas zelo bogato zgodovino, športno udejstvovanje pa je bilo zelo razvito in je močno vplivalo na življenje v mestu in na podeželju.

Gradnja Doma telesne kulture, Novice, 2. 8. 1963
Gradnja Doma telesne kulture, Novice, 2. 8. 1963

Vabimo vas, da z nami delite predvsem fotografije, pa tudi dokumente, predmete ali spomine, povezane z vašimi preteklimi športnimi aktivnostmi in s telovadnimi podvigi vaših prednikov, s športno opravo, odličji, treningi in tekmami. Vaše zgodbe si bomo zapisali, gradivo pa digitalizirali in vam ga vrnili. Priporočamo, da se za termin obiska predhodno dogovorite. Kontaktna oseba je Dolores Brunec. Za več informacij pokličite na telefonsko številko 01 893 13 20 / 041 459 880 ali pošljete gradivo, ki ga želite deliti, po navadni pošti na naslov knjižnice ali po e-pošti na naslov dolores.brunec@koc.sik.si.

Zbrano digitalizirano gradivo bomo shranili v arhivu knjižnice in ga delno uporabili za pripravo novih digitalnih zbirk na spletnem portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra (Album Slovenije). Zbiranje gradiva na izbrano temo bo potekalo tudi v ostalih splošnih knjižnicah na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

Gradivo bomo zbirali do konca meseca oktobra 2024.

Naj tudi vaša zgodba postane del našega kraja!