Knjižnica Kočevje pri pripravi svojih storitev in aktivnosti sodeluje z mnogimi ustanovami in društvi Kočevske regije:

Občina Kočevje

Vrtec Kočevje

OŠ Zbora odposlancev

OŠ Ob Rinži 

OŠ Stara Cerkev 

OŠ Fara 

ŠENT Kočevje 

Želva 

Dom starejših občanov Kočevje 

Ljudska univerza Kočevje 

Društvo za osteoporozo kočevsko-ribniške regije 

Adventisti Kočevje 

Podjetniški inkubator Kočevje